Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 roku.

 

            Konsultacje „Projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 roku” trwały od dnia 8 do dnia 24 czerwca 2011 r. Odbyły się w formie zamieszczenia projektu ww. uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

            Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            W czasie trwania konsultacji, nie wpłynęła ani jedna uwaga lub opinia do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom.

 

 Suwałki, dnia 28.06.2011 r.

 

 

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-06-30

Data modyfikacji: 2011-06-30

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-06-30