Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok i zmiany uchwały Nr XLIII/474/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015. 

 

 

            Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok i zmiany uchwały Nr XLIII/474/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 trwały od 29 września do 14 października 2011 r.

            Odbyły się w formie zamieszczenia projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

            Ich celem było zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            W czasie trwania konsultacji, nie wpłynęła ani jedna uwaga lub opinia do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom.

 

 

 

Suwałki, dnia 17.10.2011 r.

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-10-19

Data modyfikacji: 2011-10-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-10-19