Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2017-06-14