Ogłoszenia o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok oraz o konsultacjach propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z org. pozarządowymi w 2015 r.

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Suwałk na 2015 rok. Uwagi do projektu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W środę, 11 czerwca odbędzie się też spotkanie konsultacyjne w tej sprawie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uwagi można zgłaszać do 20 czerwca.   

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim o godzinie 16 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”. Organizacje mogą zgłaszać także swoje uwagi drogą pisemną wypełniając specjalny formularz.

Formularze można składać w  kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik – konsultacje” w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, można z przesłać pocztą na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, bądź wysłać drogą elektroniczną na adres: aszyszko@um.suwalki.pl. Termin składania uwag upływa 20 czerwca.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-06-06

Data modyfikacji: 2014-06-11

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-06-06