Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Suwałki.

 

1.    Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

2.    Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Miasta Suwałki.

3.    Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 

Konsultacje będą trwały od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.

 

4.    Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkachwww.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii w niżej podany sposób:

a) drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

b) drogą elektroniczną - przesłanie na adres: aszyszko@um.suwalki.pl.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawi wyniki przeprowadzonych konsultacji Prezydentowi Miasta Suwałk.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

 

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Miasta Suwałki.

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-08-29

Data modyfikacji: 2014-08-29

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-08-29