Ogłoszenie o konsultacjach ws przewozu osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.

 

1.         Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

2.         Przedmiot konsultacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi.

3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 29 marca 2013 r. do 13 kwietnia 2013 r.

4.      Forma konsultacji.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektów uchwał wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz zostaną przesłane e-mailem członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Forma konsultacji będzie zależna od sposobu procedowania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnego z przyjętym przez nią regulaminem.

 

 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-29

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-03-29