konsultacje w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje

 

1. Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 4 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2013 r.

4. Forma konsultacji.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektów uchwał wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Opinie i uwagi należy zgłaszać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach na formularzach zgłaszania opinii nr 1 i 2, w niżej podany sposób:

a) drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Wydział KSP - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

b) drogą elektroniczną - przesłanie na adres: ksp@um.suwalki.pl.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-04-04

Data modyfikacji: 2013-04-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-04-04