Ogłoszenie o konsultacjach propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.

1.      Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

2.      Przedmiot konsultacji.

Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 17 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r.

4.      Forma konsultacji.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. propozycji wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz zostaną przesłane e-mailem członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Forma konsultacji będzie zależna od sposobu procesowania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnego z przyjętym przez nią regulaminem.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-06-17

Data modyfikacji: 2013-06-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-06-17