Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

KSP.0720.3.2013

Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

            Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk w sprawie dotyczącej podmiotu konsultacji oraz Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

            Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk trwały od 20 września 2013 r. do 7 października 2013 r. Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

            Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 zawarte są w załączniku do niniejszej informacji.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-11-06