Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Suwałk w 2015 roku

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 6 czerwca do 20 czerwca 2014 r. Ponadto 11 czerwca 2014 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 13 czerwca 2014 roku na posiedzeniu Rady.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem trzydzieści propozycji zmian do projektu uchwały. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła dwie propozycje zmian. Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” zgłosił dwie propozycje zmian. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma zgłosiło sześć propozycji zmian. Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” zgłosiło trzynaście propozycji zmian. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zgłosili siedem propozycji zmian.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz z propozycją stanowiska Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia - w załączeniu.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-24

Data modyfikacji: 2014-06-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-24