Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi został poddany konsultacjom społecznym poprzez przekazanie go Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz przesłany e-mailem członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia 2013 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i nie wniosła propozycji żadnych poprawek. 

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-04-19

Data modyfikacji: 2013-04-19

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-04-19