Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji. Konsultacje trwały od 4 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2013 r.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu wspomnianej uchwały.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-04-23