Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 17 lipca do 6 sierpnia 2014 r. Ponadto 28 lipca 2014 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 1 sierpnia 2014 roku na posiedzeniu Rady.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, na stronie internetowej www.konsultacje.suwalki.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem osiem propozycji zmian do projektu uchwały. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiła żadnej propozycji zmian. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA zgłosiło pięć propozycji zmian. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zgłosili trzy propozycje zmian.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia - w załączeniu.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-08-14