Informacja z konsultacji społecznych dotyczących Projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach o zmianie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Suwałki, 13 marca 2014 r.

KSP.0720.53.2014

Informacja z konsultacji społecznych dotyczących Projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach o zmianie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach o zmianie uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej był konsultowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu 24 lutego 2014 r.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Podmiot zgłaszający

Opinie i uwagi zgłoszone

w trakcie konsultacji

Uzasadnienie organizacji do wprowadzenia zmian

Stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk - uzasadnienie

 

Dotychczasowy zapis

Proponowana zmiana zapisu

 

 

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego

ust.6 pkt 2:

 „2) wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania, w przypadku zadań szczególnie ważnych dla miasta i jego mieszkańców dopuszcza się mniejszy wkład własny wnioskodawcy,”

 

ust. 6 pkt 2:

„2) wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania, w przypadku zadań szczególnie ważnych dla miasta i jego mieszkańców dopuszcza się mniejszy wkład własny wnioskodawcy, na poziomie nie niższym niż 10% kosztu realizacji zadania,”

Potrzeba dookreślenia wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w przypadku zadań szczególnie ważnych dla miasta i jego mieszkańców.

 

akceptuję

 

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-14