Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Suwałkach na 2015 rok został poddany konsultacjom wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 29 sierpnia do 18 września 2014 r. Ponadto 8 września 2014 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne
z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 3 września 2014 roku na posiedzeniu Rady.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem 27 propozycji zmian do projektu uchwały. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła 5 propozycji zmian. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zgłosili   22 propozycje zmian.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia - w załączeniu.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-10-06

Data modyfikacji: 2014-10-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-10-06