Ogłoszenie o konsultacjach społecznych PROGRAMU na 2011

 

         Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2011.”.

 

           Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 23 września  2010 r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej (nr 26) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

  

         Jednocześnie możliwe jest zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian w odniesieniu do zapisów Programu na adres poczty elektronicznej: ngo@um.suwalki.pl lub adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z dopiskiem: Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

         Uwagi, wnioski, propozycje zmian dotyczące przedłożonego Państwu do konsultacji projektu Programu prosimy zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2010 r.

Przy zgłaszaniu uwag prosimy o podanie:

- sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia (konkretny sugerowany zapis w §  i  pkt),

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany w Programie.
             
 

 

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-09-09

Data modyfikacji: 2010-09-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-09-09