Informacja z konsultacji społecznych dotyczących Projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015 został poddany konsultacjom wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 31 lipca do 20 sierpnia 2014 r. Ponadto 6 sierpnia 2014 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne
z udziałem organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 1 sierpnia 2014 roku na posiedzeniu Rady.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem 38 propozycji zmian do projektu uchwały. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła 10 propozycji zmian. Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach zgłosiło 3 propozycje zmian. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach zgłosiło 2 uwagi. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zgłosili 23 propozycje zmian.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia - w załączeniu

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-08-31

Data modyfikacji: 2014-08-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-08-31