Wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok z obcego państwa

Decyzje są wydawane na sprowadzenie zwłok na teren gminy/miasta
Efekt załatwienia sprawy:
- rozpatrzenie wniosku,
- przesłanie wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem zaopiniowania w formie postanowienia,
- wydanie decyzji, po otrzymaniu opinii.

Kogo dotyczy
-

Czas realizacji
Zezwolenie wydaje się niezwłocznie po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Wymagane dokumenty
 • Wniosek osoby uprawnionej o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (w przypadku wnioskodawcy instytucjonalnego – udokumentowaną informację na czyje zlecenie lub z czyjego upoważnienia składany jest wniosek, zawierający informacje j/n:
  - nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby
  - data i miejsce zgonu,
  - miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
  - miejsce pochówku,
  - środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie,
  - nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości i stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
  - przyczyna zgonu.
 • Kopia aktu zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
 • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a w/w ustawy - (kopię przetłumaczonego dokumentu)
Opłaty Wniosek i zezwolenie zwolnione są z opłaty skarbowej, na podstawie części III ust 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby 
 • Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Spraw Obywatelskich / Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki


Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 122-124, Piętro I
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Robert Januć

Data modyfikacji: 2023-12-12

Opublikował: Robert Januć

Data publikacji: 2021-05-12