Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Wystąpienie z wnioskiem o świadczenia rzeczowe i osobiste na potrzeby obronności państwa

Kogo dotyczy
wojskowy komendant uzupełnień, kierownik jednostki zmilitaryzowanej, kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, właściwy organ obrony cywilnej, dowódca jednostki wojskowej.

Czas realizacji
Do 30 dni od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego

Wymagane dokumenty
  • Wniosek

Opłaty
brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem prezydenta/ wójta/burmistrza w terminie :
7 dni od dnia doręczenia decyzji (dot. decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony),
14 dni w przypadku pozostałych decyzji.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 827 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. , Nr 181 , poz. 1872 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. , Nr 229 , poz. 2307 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. , Nr 203 , poz. 2081 z późn. zm. )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywateskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628264

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Pokój 124, I piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13