Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje
na przykład o:
• dokumentach gotowych do odbioru,
• rozpatrzeniu złożonych wniosków,
• potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.

Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do RDK można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, które:
• mają numer PESEL,
• są osobami pełnoletnimi.

Czas realizacji
• jeśli wpisuje się lub zmienia dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem,
• jeśli usuwa się dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostaje się żadnego kodu potwierdzającego).

Wymagane dokumenty
  • wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK, np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS-a lub e-mail z kodami
    do potwierdzenia danych.

Opłaty
Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2294 )
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2467 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywateskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628023, 87 5628018, 87 5628020, 87 5628019

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokoje 18 i 23


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

lub


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13