Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Kogo dotyczy
Podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny z którego wynika potrzeba uzyskania danych osobowych.

Czas realizacji
W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych.
  • Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
  • Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Numer konta
23124052111111000049268032
Tytuł płatności
opłata za udostępnienie danych
Kwota
31 zł
Dodatkowe informacje
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłatę skarbową należy wnieść na konto:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744
Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2482 )
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1212 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywateskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628023, 87 5628019

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokój nr 18

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

 

Klauzula informacyjna w sprawach dot. ewidencji ludności

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13