Uchwała nr 7/ 2010 r. z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 7/2010

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suwałkach

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

           

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Suwałkach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w mieście Suwałki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwałę przekazuje się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                     Przewodniczący Komisji: Maciej H. Romotowski……………….………….

Z-ca przewodniczącego: Leszek Żukowski    ………………………..…………

Członkowie Komisji: Barbara Burba   ………………………….……….…...……  

           Wanda Olszewska  ……………………………….….……  

            Barbara Racka      …….………………...…………….……  

            Józef Smarżewski   …………………………….…………  

            Agnieszka A. Stefanowicz……………..……..….……

            Hanna Szczecina-Gniedziejko…..………….…………  

                                                           Teresa Szypulska      ………………………….…….……

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach Maciej Henryk Romotowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-05