Uchwała nr 1 2010 r. - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

UCHWAŁA NR 1/2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Suwałkach
z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

 

            Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wybór Leszka Żukowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach.

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Suwałkach

 

Maciej Henryk Romotowski

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach Maciej Henryk Romotowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-10-14

Data modyfikacji: 2010-10-14

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-10-14