Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach z dnia 2 listopada 2010 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Suwałkach.

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów
na radnych do Rady Miejskiej w Suwałkach. 

 

         Zgodnie z art. 64 o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Suwałkach informuje,
że w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. przyznała w drodze losowania kolejne numery dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej
w Suwałkach zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

 

Nr  10  Komitetowi Wyborczemu Wyborców Blok Samorządowy,

Nr  11  Komitetowi Wyborczemu Wyborców Suwałki – Wizja Gajewskiego,

Nr  12  Komitetowi Wyborczemu Wyborców Partii Emerytów i Rencistów,

Nr  13  Komitetowi Wyborczemu Wyborców Karola Kowalewskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

 

Maciej Henryk Romotowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach Maciej Henryk Romotowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-03