Zrealizowane zadania publiczne w 2005 r. - turystyka

Zadanie

Organizacje (Stowarzyszenia)

Ogólna Kwota wydatku

Kwota z budżetu miejskiego

Dofinansowanie wydawnictw o tematyce regionalnej oraz promujących turystykę przyjazdową do Suwałk i na Suwalszczyznę.

- Suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Suwałkach;

50.679,80 zł

14.000 zł

Wspieranie organizacji imprez w dziedzinie turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym.

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach;

20.140,40 zł

1.500 zł

- Suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Suwałkach;

38.756,47 zł

13.500 zł

- Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie “Nadzieja” w Suwałkach;

2.829,19 zł

1.000 zł

Wspieranie działań mających na celu dostęp do informacji turystycznej o Suwałkach i regionie.

- Suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Suwałkach;

31.154,07 zł;

20.000 zł;

Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i turystyki wodnej.

- Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach;

29.973,52 zł

10.000 zł

RAZEM: 173.533,45 zł 60.000 zł
(stan na dzień 31 grudnia 2005 r.)
 

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Data modyfikacji: 2008-12-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21