Zrealizowane zadania publiczne w 2008 r. - kultura i turystyka

Wykaz zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zrealizowanych w 2008 roku, w tym wysokość środków finansowych

przeznaczonych na ich realizację z budżetu miasta Suwałki.

Zestawienie dotacji przydzielonych stowarzyszeniom kultury w 2008 r.

 

 

Jednostka wnioskująca

Nr umowy

Tytuł projektu

Całkowity

koszt

zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana i rozliczona

Kwota zwrócona

wraz z odsetkami

1. Rzymskokatolicka

Parafia Bożego Ciała

w Suwałkach

27/2008 r.

z 14.05.2008 r.

II Festyn Franciszkański

,,Brat Wszystkich Stworzeń”.

Termin realizacji: 14.05.2008 r. - 30.06.2008 r.

5 540,00 zł

1 500,00 zł

-

1 621,00 zł

2. Międzynarodowe

Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Społecznego

08/2008 r.

z 20.03.2008 r.

VIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki

i Tańca ,,Muszelki Wigier 2008”.

Termin realizacji: 08.05.2008 r. - 11.05.2008 r.

75 653,60 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

-

3. Stowarzyszenie

Kulturalne

,,Bibiofil"

24/2008 r.

z 29.04.2008r.

Wydanie Komiksu ,,Internowani”

Krzysztofa Mucharskiego i Pawła Dobaja.

Termin realizacji: 29.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

11 003,18 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

-

4. Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci

23/2008 r.

z 29.04.2008 r.

IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób

Niepełnosprawnych Województwa

Podlaskiego. Termin realizacji: 29.04.2008 r. - 30.06.2008 r.

5 345,91 zł

2 350,00 zł

2 350,00 zł

-

5. Stowarzyszenie

,,Pastwisko.org"

35/2008 r.

z 08.08.2008 r.

,,Reksio i jego Pan z suwalskiego podwórka

do krainy bajek”. Termin realizacji:

08.08.2008 r. - 15.12.2008 r.

2 252,86 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

-

6. Stowarzyszenie

,,Jazz Blues Suwałki"

18/2008r.

z 14.04.2008 r.

19/2008 r.

z 14.04.2008 r.

Kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze

i świadomego jej odbioru – spotkanie autorskie

i koncert grupy ,,Laboratorium”. Termin realizacji: 01.06.2008 r. - 31.08.2008 r.

,,Suwalskie spotkania jazzowo-bluesowe”.

Termin realizacji: 01.06.2008 r. - 31.12.2008 r.

6 200,00 zł

2 612,50 zł

4 500,00 zł

2 500,00 zł

4 500,00 zł

2 500,00 zł

-

-

7. Stowarzyszenie Aktywności

Społeczno-Artystycznej

,,Nie po drodze”

33/2008 r.

z 07.07.2008 r.

,,Suwalskie Teatr-akcje 2008”.

Termin realizacji: 07.07.2008 r. - 30.10.2008 r.

51 092,16 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

-

8. Katolickie Stowarzyszenie

Kultury i Sztuki przy Parafii

Chrystusa Króla w Suwałkach

30/2008 r.

z 18.06.2008 r.

Suwalskie Koncerty Muzyczne ,,Vox Organi”.

Termin realizacji: 18.06.2008 r. - 30.09.2008 r.

38 200,00 zł

33 200,00 zł

33 176,00 zł

24,00 zł

9. Centrum Aktywności

Społecznej

,,Pryzmat”

09/2008 r.

z 20.03.2008 r.

6 Objazdowy Festiwal Filmowy

WATCH DOCS. Prawa Człowieka

w Filmie Suwałki 2008. Termin realizacji:

01.10.2008 r. - 31.10.2008 r.

2 708,97 zł

2 650,00zł

2 507,07 zł

142,93 zł

10. Augustowsko-Suwalskie

Towarzystwo Naukowe

10/2008 r.

Z 27.03.2008 r.

21/2008 r.

a 21.04.2008 r.

22/2008 r.

z 21.04.2008 r.

,,Studium Regionoznawcze”

Termin realizacji: 27.03.2008 r. - 31.12.2008 r.

,,Sesja naukowa: Wymiar sprawiedliwości

prawnicy w XIX i XX wieku

na Suwalszczyźnie”. Termin realizacji:

21.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

,,Rocznik Augustowsko-Suwalski tom VIII”

Termin realizacji: 21.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

2 700,00 zł

-

18 800,00 zł

2 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

2 500,00 zł

-

3 000,00 zł

-

3 000,00 zł

-

11. Stowarzyszenie

Uniwersytetu Trzeciego

Wieku w Suwałkach

20/2008 r.

z 22.04.2008 r.

Wspieranie kabaretu ,,Złota Jesień”.

Termin realizacji: 22.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

5 100,00 zł

1 000,00 zł

1000,00 zł

 

12. Stowarzyszenie

Edukacji Muzycznej

w Suwałkach

28/2008 r.

z 01.07.2008 r.

29/2008 r.

z 17.06.2008 r.

,,II. Uroczysty Koncert Finałowy

I. Ogólnopolskiego Seminarium Barokowego

w dniu 13.07.2008 r.”. Termin realizacji:

12.07.2008 r. - 12.07.2008 r.

III. Uroczysty Koncert Finałowy – PREMIERA

adaptacja sceniczna opery – fraszki ,,Loterya”

Stanisława Moniuszki w dniu 13.07.2008 r.”

Termin realizacji: 13.07.2008 r. - 13.07.2008 r.

9 731,61 zł

14 801,00 zł

2 600,00 zł

4 000,00 zł

2 600,00 zł

3 300,00 zł

-

700,00 zł

Razem:

251 741,79 zł

89 800,00 zł

84 433,07 zł

5 487,93 zł

Zestawienie dotacji przydzielonych fundacjom kultury w 2008 r.

Nazwa stowarzyszenia

Nr umowy

Tytuł projektu

Całkowity koszt zadania

Kwota dotacji

Kwota wykorzystana

i rozliczona

Kwota do zwrotu

wraz z odsetkami

1. Fundacja

,,Młoda Muzyka Śląska”

26/2008 r.

z 16.05.2008 r.

,,IX Letnia Filharmonia AUKSO”

Termin realizacji: 15.07.2008 r. - 31.08.2008 r.

110 174,51 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

-

Razem:

110 174,51 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

-

Uchwałą Nr XXIX/283/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie udzelenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na remont zabytkowego kościoła p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego 36 w Suwałkach, przyznano dotację w wysokości 18 700 zł.

Zestawienie dotacji przydzielonych stowarzyszeniom turystyki w 2008 r.

Nazwa stowarzyszenia

Nr umowy

Tytuł projektu

Całkowity koszt zadania

Kwota dotacji

Kwota wykorzystana

i rozliczona

Kwota do zwrotu

wraz z odsetkami

1. Suwalskie Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe

12/2008 r.

z 20.03.2008 r.

13/2008 r.

z 20.03.2008 r.

,,Cykl zajęć Z wodą za pan brat”.

Termin realizacji: 10.07.2008 r. -10.08.2008 r.

,,Przygotowanie kadry, sprzętu i bazy

oraz zabezpieczenie akwenów przez drużyny WOPR”. Termin realizacji:

20.03.2008 r. - 20.12.2008 r.

7 803,93 zł

74 261,40 zł

3 000,00 zl

17 000,00 zł

3 000, 00 zł

17 000,00 zł

-

-

2. Miejskie Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycznej

w Suwałkach

25/2008 r.

z 29.04.2008 r.

I Ogólnopolski Rajd Studencki

,,Jaćwieska Zawierucha”. Termin realizacji:

29.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

2 770,06 zł

1 000,00 zł

1 000, 00 zł

-

3. Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

w Suwałkach

06/2008 r.

z 07.02.2008 r.

11/2008 r.

z 20.03.2008 r.

14/2008 r.

z 20.03.2008 r.

15/2008 r.

z 14.04.2008 r.

16/2008 r.

z 14.04.2008 r.

17/2008 r.

z 14.04.2008 r.

Organizacja XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu

Narciarskiego ,,Wędrówki Północy ”.

Termin realizacji: 02.01.2008 r. - 15.02.2008 r.

,,Młodzieżowa Akademia Krajoznawcza”.

Termin realizacji: 07.04.2008 r. - 31.12.2008 r.

,,XIV Sobótkowy Rajd Rowerowy”.

Termin realizacji: 01.05.2008 r. - 30.06.2008 r.

,,XVIII Ogólnopolski Rajd Kajakowy

po Wigierskim Parku Narodowym”.

Termin realizacji: 01.05.2008 r. - 30.06.2008 r.

,,Na rowerze z PTTK”.

Termin realizacji: 01.07.2008 r. - 31.08.2008 r.

,,II Rajd Rowerowy Suwalszczyzna – Suwalkija”. Termin realizacji:

Termin realizacji: 01.07.2008 r. - 31.08.2008 r.

47 669,23 zł

14 149,84 zł

6 803,00 zł

12 750,36 zł

8 772,64 zł

8 884,90 zł

5 000,00 zł

5 312,00 zł

457,00 zł

3 500,00 zł

3 000,00 zł

2 200,00 zł

5 000,00 zł

5 312,00 zł

457,00 zł

3 500,00 zł

3 000,00 zł

2 200,00 zł

-

-

-

-

-

-

Razem:

183 865,36 zł

40 469,00 zł

40 469,00 zł

-

Sporządziła:

Agnieszka Sokołowska

Suwałki, 11.02.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Data modyfikacji: 2009-02-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-24