Informacja

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu od dnia 1 stycznia 2005 r. mają znajdować się informacje o majątku publicznym, w tym o:

a)    majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)    innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)    majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d)    majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)    dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)    długu publicznym,
g)    pomocy publicznej,
h)    ciężarach publicznych.

Udostępniający: Zenon Rytwiński - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-13

Data modyfikacji: 2008-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-13