Zrealizowane zadania publiczne w 2004 r. - turystyka

Zrealizowane zadania publiczne w dziedzinie turystyki oraz wysokość środków

przeznaczonych na ich realizację w 2004 r.
Zadanie
Organizacje (Stowarzyszenia)
Ogólna Kwota wydatku
Kwota z budżetu miejskiego

Wspieranie działań mających na celu dostęp do informacji turystycznej o Suwałkach i regionie dla mieszkańców, turystów i jednostek obsługi ruchu turystycznego.

- Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna.

 
 
50.405 zł;
 
 
25.000 zł;

Wspieranie działań promujących miasto i region jako obszar atrakcyjny pod względem wypoczynku.

- Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna.

22.900 zł;
18.961,76 zł;

Wspieranie przedsięwzięć stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie upowszechniania turystyki, tworzenia atrakcyjnej oferty generującej pozytywny wizerunek miasta i regionu (turystyka aktywna, przyrodnicza itp.)

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

93.401,70 zł;
19.100 zł;

- Polski Związek Głuchych Terenowy Oddział w Suwałkach.

570 zł;
500 zł;

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

3.490 zł;
1.000 zł;

- Komenda Hufca im. T. Lutostańskiego ZHP.

11.348 zł;
3.100 zł;

- Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski.

2.900 zł;
800 zł;

- Stowarzyszenie “Nadzieja”

 
500 zł;

Wspieranie działań zapewniających warunki do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych.

- Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 
10.430 zł;
 
8.853,20 zł;

Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu usług turystycznych (szkolenia, seminaria, konferencje, kursy językowe itp.)

- Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 
2.480 zł;
 
2.000 zł;

Dofinansowanie bądź zakup wydawnictw i publikacji promujących miasto i region.

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

29.140 zł;
7.000 zł;
                       RAZEM:           227.064,70zł           86.814,96zł
 

(Stan na dzień 31 grudnia 2004 r.)  

Sporządził: 
Marcin Michniewicz
 


Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Data modyfikacji: 2008-12-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21