Zrealizowane zadania publiczne w 2006 r. - kultura

Zadanie

priorytetowe

Organizacje

 Ogólny koszt zadania

Kwota przyznanej dotacji z budżetu Miasta Suwałk

       Wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców

 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

 2.431,47 zł

 2.000 zł

 Fundacja “Młoda Muzyka Śląska”

 116.078 zł

 15.000 zł

 Fundacja “Ponad Mgłą”
 1.820 zł
1.000 złwykorzystano dotację w wysokości 900 zł

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie  Po Drodze”

 50.402,17 zł

 5.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

 6.507,38 zł

 1.500 zł

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej

789,05 zł

500 zł

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Odział Suwałki 

 47.368,69 zł

4.000 zł

Suwalskie Towarzystwo Muzyczne
im. E. Młynarskiego

5.608,80 zł

5.000 zł

Jazz Blues Suwałki 

7.352 zł

6.000 zł

Upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa

Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”

7.699 zł

5.699 zł

Popularyzacja edukacji kulturalnej społeczeństwa

Fundacja “Sztuka i Współczesność”

34.000 zł

4.000 zł

Wspieranie działalności wydawniczej, organizacji konferencji, szkoleń, seminariów

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

8.000 zł

7.000 zł

Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe

 36.252 zł

 7.000 zł

Realizacja przedsięwzięć związanych z działalnością merytoryczną środowisk kombatanckich

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 1.342.80 zł

 1.300 zł

                                                                                               W sumie kwota dotacji: 64.999zł                                                           


Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Data modyfikacji: 2008-12-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21