Zrealizowane zadania publiczne w 2005 r. - kultura

Zrealizowane zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wysokość środków
przeznaczonych na ich realizację w 2005 r.
Zadanie
priorytetowe
Organizacje
Ogólny koszt zadania
Kwota dotacji z budżetu Miasta Suwałk

Wspieranie imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, w tym festiwali, koncertów, przeglądów itp.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach;
19.000 zł;
4.000 zł;
- Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E Młynarskiego w Suwałkach;
11.920 zł;
10.000 zł;
- Fundacja “Aukso” w Warszawie;
168.641,27 zł;
20.000 zł;
- Stowarzyszenie “Jazz – Blues”;
20.000 zł;
8.000 zł;
- Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego w Suwałkach;
527.662,04 zł;
19.000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach;
9.658,39 zł
2.000 zł
Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej.
- Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom” w Suwałkach;
2.740 zł
1.000 zł
- Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Suwałkach;
2.000 zł
2.000 zł
- Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie “Nadzieja” w Suwałkach
12.928,29 zł
2.000 zł
- Stowarzyszenie konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski;
1.469,94 zł
500 zł
- Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach;
3.600 zł
2.000 zł

Propagowanie historii i tradycji kulturowych Suwałki i Suwalszczyzny, w tym wspieranie wydawania publikacji dokumentujących dorobek kulturowy oraz działań obejmujących organizację konferencji, seminariów, szkoleń itp.

- Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe
12.860,30 zł;
5.000 zł;
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie;
1.500,98 zł;
1.500 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach;
3.000 zł
2.500 zł
Upowszechnianie książki i czytelnictwa.
- Stowarzyszenie Kulturalne “Bibliofil” w Suwałkach;
2.000 zł;
2.000 zł;
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Suwałkach ;
2.000 zł;
2.000 zł;
Ułatwianie dostępu do dóbr kultury i usług kulturalnych, w tym wspieranie nowych inicjatyw środowisk twórczych.
- Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” w Suwałkach;
4.364,16 zł
2.000 zł

- Stowarzyszenie “Aktywne Życie” w Suwałkach;
3.593,98 zł
2.000 zł

- Zarząd Koła Związku Sybiraków w Suwałkach;
23.284,97 zł
5.000 zł

RAZEM: 832.224,32 zł 92.500 zł
(stan na dzień 31 grudnia 2005 r.)

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Data modyfikacji: 2008-12-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21