Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

 Budynek DPS

Kontakt:

ul. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki 

tel. (0-87) 562-85-00

fax (0-87) 562-85-07

www.dpskalina.suwalki.pl  e-mail: sekretariat@dpskalina.suwalki.pl

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  /DPS_Kalina_Suwalki/SkrytkaESP

Osoba reprezenturąca jednostkę:

Barbara Burba - Dyrektor

Godziny pracy:

Kierownictwo, administracja - 07:00 – 15:00

Personel opiekuńczy – dostępność kontaktu przez całą dobę

 

Charakterystyka obiektu:

Jednostka organizacyjna o zasięgu ponadlokalnym podległa miastu Suwałki. Istnieje od   1963 r. i jest miejscem pobytu dla 194 osób dorosłych obojga płci przewlekle somatycznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a jedynie uzasadnia potrzebę opieki i terapii.

W 2006 r. po wprowadzeniu standaryzacji  Dom uzyskał zezwolenie na prowadzenie DPS „Kalina” na czas nieokreślony zgodnie z Decyzją PS. V. EF. 9013/12/06 z dnia 14.12.2006 r., która została zmieniona 21 października 2022 roku decyzją Wojewody Podlaskiego PS-V.9423.9.2022.AM w zakresie zmniejszenia liczby miejsc z 195 na 194.  

 

Zakres działania:

Dom świadczy mieszkańcom usługi opiekuńcze, wspomagające oraz w zakresie potrzeb bytowych.

 

 

 

Podstawowe zadania działalności:

- zapewnianie całodobowego pobytu, pomoc w utrzymaniu czystości, wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacja oraz załatwianie spraw osobistych.

- umożliwianie udziału w terapii zajęciowej , podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem.

 

 

Udostępniający: Mariusz Klimczyk - Sekretarz Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2017-01-05

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Data modyfikacji: 2024-05-08

Opublikował: Andrzej Śmiejkowski

Data publikacji: 2008-12-17