Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Suwałkach

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach przekształciła się w dwa domy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 1”  ul. Filipowska 20 a lok. 1, 16-400 Suwałki
tel./ fax (87) 566-31-25
e-mail: sekretariat@placowka.suwalki.eu
www:

Osoba reprezentująca jednostkę:
Monika Moroz - Dyrektor
dyrektor@placowka.suwalki.eu

Godziny pracy placówki:
- administracja – 7:30 do 15:30
- wychowawcy – zgodnie z planem pracy
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 2” ul. Filipowska 20 a lok. 2, 16-400 Suwałki
tel. 504-185-344
e-mail: sekretariat@placowka.suwalki.eu
www:
 
Osoba reprezentująca jednostkę:
Monika Moroz - Dyrektor
dyrektor@placowka.suwalki.eu


Godziny pracy placówki:
- administracja – 7:30 do 15:30
- wychowawcy – zgodnie z planem pracy

Charakterystyka obiektu:

Obiekt jest elementem wchodzącym w skład zespołu podlegającego nadzorowi Państwowej Służby Konserwacji Zabytków. Przeznaczony jest do całorocznego użytkowania. Jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić możliwość dostępu również dla osób niepełnosprawnych. W tym celu przewidziano przy wejściu do budynku od strony dziedzińca – pochylnię.

Zakres działania:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  ,,Dom nr 1" i "Dom nr 2" są placówkami typu interwencyjno - socjalizacyjnego; są to publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zapewniają dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w sprawowaniu opieki.
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 1" i "Dom nr 2" są przeznaczone na 14 miejsc:
 
- 8 miejsc socjalizacyjnych
- 6 miejsc interwencyjnych
 
Podstawowe zadania działalności:

Celem działalności Placówek jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówki mają za zadanie przygotować ich również do samodzielnego życia.


Placówki w szczególności zapewniają dziecku:
 
- całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;   
- realizują przygotowany  we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;  
- zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;  
- obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;
- zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Udostępniający: Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Dąbrowski - Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2019-05-09

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2023-06-15

Opublikował: Andrzej Śmiejkowski

Data publikacji: 2009-01-30