Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach
ul. Filipowska 20 D, 16-400 Suwałki
Tel./fax: (87) 565 28 80
Email: sekretariat@sds.suwalki.eu oraz kierownik@sds.suwalki.eu


Osoba reprezentująca jednostkę:

Małgorzata Dzierniejko - KierownikGodziny pracy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Charakterystyka obiektu:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach istnieje od 2005 roku.
Dom ten przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Suwałk.

Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz rozwijanie umiejętności, dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.
 
W Ośrodku, w oparciu o indywidualne i grupowe programy wspierająco–aktywizujące, prowadzona jest terapia mająca na celu poprawę jakości życia oraz codziennego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie.

W ramach jego działalności zapewniamy specjalistyczną opiekę:
•    psychologa,
•    pedagoga,
•    instruktorów terapii zajęciowej,
•    instruktora ds. kulturalno–oświatowych,
•    pielęgniarki.

W celu zatrzymania sprawności psychofizycznej uczestników, poprawy zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie nasi specjaliści prowadzą:
•    treningi funkcjonowania w życiu codziennym:
•    trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
•    trening nauki higieny,
•    trening kulinarny,
•    trening umiejętności praktycznych,
•    trening budżetowy,
•    treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
•    treningi umiejętności spędzania czasu wolnego.

W ośrodku prowadzone są różne formy terapii, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań uczestników. Wśród nich oferujemy min:
•    arteterapię,
•    muzykoterapię,
•    choreoterapię,
•    biblioterapię,
•    psychoterapię,
•    treningi relaksacyjne,
•    zajęcia teatralne,
•    zajęcia komputerowe,
•    warsztatowe zajęcia krawieckie,
•    projekcje filmowe,
•    silvoterapię.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Dzierniejko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach

Data wytworzenia: 2021-03-25

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2024-05-07

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-03-25