Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza

Prowadzący instalację składa wniosek zawierający informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519). W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ wzywa zgłaszającego do uzupełnienia wniosku, a w przypadku nieuzupełnienia, zgłoszenie nie jest przyjęte.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy

Czas realizacji
Zgłoszenie instalacji można uznać za przyjęte, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia kompletnego wniosku - zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ wzywa zgłaszającego do uzupełnienia wniosku, a w przypadku ich nieuzupełnienia, zgłoszenie nie jest przyjęte.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek właściciela instalacji zawierający informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),
 • Załączniki (kserokopie):
  - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego urzędowo poświadczony odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
  - w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
  - dowód zapłaty opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 120 zł za dokonanie zgłoszenia instalacji (część I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) oraz 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, jeśli z wnioskiem występuje pełnomocnik - od każdego stosunku pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW

Tryb odwoławczy
W przypadku wniesienia przez organ ochrony środowiska sprzeciwu do eksploatowania instalacji w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 )
  • Art. 152
  • Art. 153, ust. 2, pkt. 1
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2012 r. , Nr 130 , poz. 880 )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. , Nr 112 , poz. 880 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 – załącznik do ustawy część I, ust. 13 i część IV)

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, II piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13