Pliki do pobrania

Podatek od nieruchomości:

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze:

- Deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników do deklaracji, Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączników do informacji, określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104),
- Deklaracji na podatek rolny oraz załączników do deklaracji, Informacji o gruntach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105),
- Deklaracji na podatek leśny oraz załączników do deklaracji, Informacji o lasach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r. poz. 1126).

Portal podatkowy

WN-1 wniosek o utworzenie konta osobie do technicznej obsługi podmiotu na Portalu

WN-2 wniosek o zmianę osoby do technicznej obsługi konta na Portalu

WN-3 wniosek o usunięcie konta na Portalu

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Osoby prawne (formularze interaktywne):

Klauzula informacyjna

            ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

            DR-1 Deklaracja na podatek rolny
            ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

            DL-1 Deklaracja na podatek leśny
            ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby fizyczne (formularze interaktywne):
            ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
            ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

            IR-1 Informacja o gruntach
            ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
            ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

            IL-1 Informacja o lasach
            ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
            ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
            ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Klauzula informacyjna

Podatek od środków transportowych:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Klauzula informacyjna

Udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych

Zgodnie z nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają nieodpłatnie zbiory danych:

- dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,

- dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

W związku z powyższym udostępniona została usługa sieciowa WFS, umożliwiająca pobranie ww. danych.

Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/2063

Do pobierania danych można wykorzystać np. darmowe oprogramowanie QGIS (instrukcja)

Zgłoszenie budowy, rozbiórki lub robót budowlanych:

Przeniesienie pozwolenia na budowę
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wniosek o przeniesienie zgłoszenia
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I CELU PUBLICZNEGO 2021-1
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
Zgłoszenie rozbiórki
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadcenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

 
Sprawy meldunkowe

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor BIP

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Data modyfikacji: 2024-01-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-01-08