Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju nr 102 (sekretariat Prezydenta Miasta) w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Skargi i wnioski dotyczące Prezydenta Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Miejska w Suwałkach.

Skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach rozpatruje Prezydent Miasta.

Przyjmowanie interesantów przez Prezydenta i Zastępców w sprawach skarg i wniosków realizowane jest w każdy wtorek w godzinach od 14.00 - 16.00 po uprzedniej rejestracji. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 14.00 - 16.00. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy, zgodnie z art. 253 § 3 KPA, realizowane jest we wtorek, po uprzednim korespondencyjnym, osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby i podaniu przedmiotu (tematu) skargi lub wniosku. Rejestrację lub zgłoszenie przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków i po godzinach pracy urzędu prowadzi: sekretariat prezydenta, pok. nr. 102, ul. Mickiewicza 1. Rejestrację lub zgłoszenie można dokonać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@um.suwalki.pl, tel. (87) 562 81 02.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna pod tym linkiem.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Sznel - Naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji

Data wytworzenia: 2021-12-01

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2008-06-16

Data modyfikacji: 2022-10-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2008-06-16