Informacja o lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Miasta Suwałki

Banery NPP

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić

Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod nr. tel.  87 562 82 22 i poproś o umówienie na wizytę

lub

umów się samodzielnie przez formularz na stronie      np.ms.gov.pl

Schemat NPP

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Suwałki funkcjonują 3 punkty udzielające nieodpłatnych porad prawnych, w tym:

- 1 punkt (prowadzony przez adwokatów oraz radców prawnych) z siedzibą na ul. Filipowskiej 20B:

poniedziałek         godz.   7.30 – 11.30

wtorek                godz.   7.30 – 11.30

środa                  godz.  15.30 – 19.30

czwartek              godz.   7.30 – 11.30

piątek                   godz.   7.30 – 11.30

- 2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową, z siedzibą na ul. Kościuszki 71:

Punkt nr 1 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – radca prawny

poniedziałek          godz.  12.00 – 16.00

wtorek                 godz.  16.00 – 20.00

środa                   godz.    8.00 – 12.00

czwartek               godz.  12.00 – 16.00

piątek                   godz.  12.00 – 16.00

 

Punkt nr 2 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – adwokat

poniedziałek          godz.  16.00 – 20.00

wtorek                  godz.  12.00 – 16.00

środa                   godz.   12.00 – 16.00

czwartek               godz.     8.00 – 12.00

piątek                   godz.     8.00 – 12.00

         

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie skorzystaj - warto

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

1)   doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   osoba, która:

a)  ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Cur - Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-31

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-12-31