Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję na wniosek firmy SEKURO Sp. z o.o., ul. Utrata 4c,16-400 Suwałki

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                        
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki


Suwałki, dnia  18  sierpnia  2020 r.


AGP.6730.23.2019.2020.EBA

Zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),  zawiadamiam, iż wydana została decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję polegającą na nadbudowie części istniejącego budynku usługowego o jedną kondygnację, dobudowie dwóch dodatkowych biegów istniejącej klatki schodowej oraz nadbudowie istniejącego szybu dźwigu, w obiekcie znajdującym się na działce o nr geod. 12337/1, przy ul. Utrata 4c w Suwałkach,  na wniosek firmy SEKURO Sp. z o.o., ul. Utrata 4c,16-400 Suwałki, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Mirosława Wasilewskiego.

Stosownie do art. 49 § 2  Kpa w terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia, strony i zainteresowane jednostki mają prawo zapoznać się z aktami sprawy i  treścią wydanej decyzji  i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, (pokój nr 140, w pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00).

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Otrzymują w formie pisemnej:
1.Inwestor
2. a.a.

Wszystkie postanowienia, zawiadomienia i decyzje w przedmiotowej sprawie  zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Miejskiego  w Suwałkach oraz udostępnione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem www.bip.um.suwalki.pl

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2020-08-19

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2020-08-19

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2020-08-19