Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2021 r. o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Czarna Hańcza w ramach projektu pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS", działki nr 24629, 24588/5 w Suwałkach

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

Data wytworzenia: 2021-04-19

Wprowadzający: Ewelina Suchocka

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Ewelina Suchocka

Data publikacji: 2021-04-23