Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 11 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zwalniającej z zakazu wprowadzania do ziemi w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpieliska, tj. Zalewu Arkadia w Suwałkach ścieków bytowych z przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla budynku o funkcji usługowej i handlowej zlokalizowanej na działce o nr geod. 32963/22

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

Data wytworzenia: 2021-03-11

Wprowadzający: Ewelina Suchocka

Data modyfikacji: 2021-03-18

Opublikował: Ewelina Suchocka

Data publikacji: 2021-03-18