Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0012.5.3.2019                                                                                
 
Plan pracy
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok
(przyjęty na posiedzeniu Komisji  21 stycznia 2019 roku)

 

 

STYCZEŃ

 

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.   Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 r.

Przewodniczący Komisji

2.   Zaopiniowanie  Planu dochodów świąt państwowych, wojskowych              i rocznic historycznych w 2019 r. w Suwałkach”.   

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3.     Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród Miasta Suwałki w dziedzinie kultury.

 Prezydent
Miasta Suwałk

MARZEC

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1. Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Ranking rywalizacji sportowej młodzieży w Mieście Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach     w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.     Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury w 2018 r. : Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

5.       Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MAJ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2018.

.............................................................................................................................................................................................
2. Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki w 2020 roku.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Informacja z realizacji strategii promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

CZERWIEC

    1 Raport o stanie Miasta Suwałki za rok 2018.

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie, na rok 2020.

………………………………………………………………………………

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

    1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu
      współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz
     podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
     r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

LISTOPAD

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w sezonie letnim 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.  

 

 

 

                                                                                                                 

Przewodniczący 

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Suwałkach

  Bogdan Bezdziecki

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05