Składy osobowe komisji

Aktualny skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Zbigniew Roman De-Mezer – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
2. Filip Olszewski – WICEPRZEWODNICZĄCY
3. Sylwester Cimochowski
4. Kamil Klimek
5. Kamil Lauryn
6. Andrzej Łuczaj
7. Piotr Rydzewski
 
Aktualny skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Kamil Klimek – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
2. Tadeusz Czerwiecki – WICEPRZEWODNICZĄCY
3. Mariola Brygida Karpińska
4. Jarosław Józef Kowalewski
5. Przemysław Turowski

Aktualne składy osobowe stałych komisji  Rady Miejskiej w Suwałkach:
 
Komisja Finansowo – Budżetowa Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Kamil Lauryn – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
2. Sylwester Cimochowski – WICEPRZEWODNICZĄCY                                              
3. Bogdan Bezdziecki
4. Zbigniew Roman De-Mezer
5. Karol Korneluk
6. Anna Ruszewska
7. Piotr Rydzewski
                            
Komisja Strategii, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Jarosław Schabieński – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
2. Grzegorz Gorlo – WICEPRZEWODNICZĄCY                                             
3. Tadeusz Czerwiecki                        
4. Karol Korneluk
5. Przemysław Turowski
6. Wioletta Wawrukiewicz
                 
Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Anna Ruszewska – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
2. Jarosław Józef Kowalewski – WICEPRZEWODNICZĄCY
3. Wojciech Fałtynowicz
4. Jacek Juszkiewicz 
5. Adam Ołowniuk
6. Jarosław Schabieński
7. Wioletta Wawrukiewicz

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Bogdan Bezdziecki - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
2. Marek Lech Zborowski – Weychman – WICEPRZEWODNICZĄCY                          
3. Grzegorz Gorlo
4. Grzegorz Przemysław Izbicki
5. Jacek Juszkiewicz
6. Filip Olszewski

Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach:
1. Mariola Brygida Karpińska – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
2. Andrzej Łuczaj – WICEPRZEWODNICZĄCY
3. Wojciech Fałtynowicz
4. Grzegorz Przemysław Izbicki
5. Adam Ołowniuk
6. Marek Lech Zborowski- Weychman

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Przybycień

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Anna Przybycień

Data wprowadzenia: 2008-07-03

Data modyfikacji: 2024-07-10

Opublikował: Anna Przybycień

Data publikacji: 2008-07-03