Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

BRM.0012.5.24.2017                                                                                                          

 

 

Plan pracy

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji  16 stycznia 2017 roku)

 

 

STYCZEŃ

 

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2017 r.

Przewodniczący Komisji

2.     Zaopiniowanie wniosków o przyznanie dorocznych nagród Miasta Suwałki za 2016 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Suwałki ze Stowarzyszenia pn. Suwalska Organizacja Turystyczna.

 Prezydent
Miasta Suwałk

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wstąpienia Gminy Miasto Suwałki do Stowarzyszenia pn. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

5.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

Prezydent          Miasta Suwałk

 

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

 

Prezydent Miasta Suwałk

LUTY

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MARZEC

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.        Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.        Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

3.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.      Informacja o działalności samorządowych jednostek kultury w 2016 r.: Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.      Zadania priorytetowe w dziedzinie kultury i turystyki na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.      Informacja z realizacji zadań w zakresie turystyki w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.      Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.      Zadania priorytetowe w dziedzinie sportu i rekreacji na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

7.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

8.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

MAJ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

LISTOPAD

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w sezonie letnim 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Zaopiniowanie „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych
i rocznic historycznych w 2018 r. w Suwałkach”.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.     Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.  

                                                                                                                 

Przewodniczący

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Suwałkach

Stanisław Kulikowski

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02