Plan pracy Komisji Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

BRM.0012.5.36.2018                                                                                                          

 

 

 

Plan pracy

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji  24 stycznia 2018 roku)

 

 

 

STYCZEŃ

 

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2018 r.

Przewodniczący Komisji

2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród Miasta Suwałki w dziedzinie kultury.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.               o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 Prezydent
Miasta Suwałk

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika świętych Romualda i Rocha, patronów Miasta Suwałk, w rocznicę                  300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

MARZEC

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.  Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.  Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk ze współpracy z miastami partnerskimi oraz międzynarodowym stowarzyszeniem pn.: Innovation Circle Network w 2017 roku i plany na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach     w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.     Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki.

 

4.     Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury w 2017 r. : Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

MAJ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017.

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.    Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

LISTOPAD

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w sezonie letnim 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
 za przygotowanie materiałów

1.    Zaopiniowanie „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych
i rocznic historycznych w 2019 r. w Suwałkach”.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

 

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.  

 

                                                                                                                 

 

Przewodniczący

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Suwałkach

Stanisław Kulikowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-03-15

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02