Plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

BRM.0012.6.35.2018                   

 

 

 

Plan pracy

Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 r.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 22 stycznia 2018 roku)

 

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1. Przyjecie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
     w Suwałkach na 2018 r. 

Przewodnicząca Komisji

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Prezydent Miasta Suwałk

 

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Prezydent Miasta Suwałk

 

 MARZEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

 

1.  Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach       w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie, na rok 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk

LISTOPAD

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

2. Strategia Oświaty Miasta Suwałk do roku 2024.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

   

 

   Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest do dokonywania zmian  w Planie pracy Komisji oraz wprowadzania nowych tematów.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Rady Miejskiej w Suwałkach

 

Anna Ruszewska

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02