Plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

BRM.0012.6.24 .2017                 

 

Plan pracy

Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 r.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 18 stycznia 2017 roku)

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1. Przyjecie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
     w Suwałkach na 2017 r. 

Przewodnicząca Komisji

2.   Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

Prezydent Miasta Suwałk

 

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej     nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 2                  w Suwałkach.

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania                i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym            z terenu Gminy Miasta Suwałki, a także trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do nowego ustroju szkolnego.

Prezydent Miasta Suwałk

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki.

Prezydent Miasta Suwałk

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do lat 5.

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

                                                MARZEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

 

1.  Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.   Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie              Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3.   Zadania priorytetowe w dziedzinie oświaty i wychowania na 2018 r.

Prezydent         Miasta Suwałk

                                                    MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia                       Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi             oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

LISTOPAD

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

   

   Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest do dokonywania zmian    
   w Planie pracy Komisji oraz wprowadzania nowych tematów.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Rady Miejskiej w Suwałkach

Anna Ruszewska

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02