Majątek (2004 rok)

 

 

 

S p o s ó b z a g o s p o d a r o w a n i a w 2 0 0 4 r o k u

 

 

 

 

R o d z a j m i e n i a

Razem:

 

w bezpośrednim zarządzie gminy

w trwałym zarządzie jednostki komunalnej

dzierżawa i najem

użytkowanie wieczyste

inne formy

 

pow.

( ha )

wartość

( zł )

pow.

( ha )

wartość

( zł )

pow.

( ha )

wartość

( zł )

pow.

( ha )

wartość

( zł )

pow.

( ha )

wartość

( zł )

pow.

( ha )

wartość

( zł )

I. Grunty

1. rolne

479,8

11 937 296

139,9

10 547 091

0,0

0

339,9

1 390 205

0,0

0

0,0

0

2. lasy

9,0

35 540

9,0

35 540

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3. tereny rekreacyjne

14,8

192 721

14,8

192 721

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

4. ogrody działkowe

96,5

184 960

0,0

0

0,0

0

0,0

0

96,5

184 960

0,0

0

5. cmentarze komunalne

2,3

90 672

2,3

90 672

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

6. działki budowlane

38,7

305 139

11,0

126 887

0,0

0

0,0

0

27,7

178 252

0,0

0

7. działki przem.-handlowe

32,7

1 096 056

12,0

69 161

0,0

0

0,0

0

20,7

1 026 895

0,0

0

8. spółdzielnie mieszkaniowe

128,4

2 660 956

0,0

0

0,0

0

0,0

0

128,4

2 660 956

0,0

0

9. drogi

141,3

862 058

141,3

862 058

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

10. inne

209,7

3 499 260

180,1

3 190 644

0,0

0

0,0

0

29,6

308 616

0,0

0

II. Przedsiębiorstwa i instytucje komunalne

1. Zarząd Budynków Mieszkalnych

70,6

16 965 427

0,0

0

70,6

16 965 427

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2. przedszkola

4,0

1 411 120

0,0

0

4,0

1 411 120

0,0

0

0,0

0

0,0

0

3. szkoły podstawowe

19,6

11 299 960

0,0

0

19,6

11 299 960

0,0

0

0,0

0

0,0

0

4. szkoły średnie i specjalne

28,2

29 189 310

0,0

0

28,2

29 189 310

0,0

0

0,0

0

0,0

0

5. inne jednostki oświaty

2,1

2 127 240

0,0

0

2,1

2 127 240

0,0

0

0,0

0

0,0

0

6. jednostki pomocy społecznej

2,4

4 858 483

0,0

0

2,4

4 858 483

0,0

0

0,0

0

0,0

0

7. jednostki sportu i rekreacji

36,0

1 019 842

0,0

0

36,0

1 019 842

0,0

0

0,0

0

0,0

0

8. jednostki kultury

1,1

2 323 131

0,0

0

0,1

1 273 700

0,0

0

1,0

1 049 431

0,0

0

9. zakłady usług komunalnych

14,8

296 000

0,0

0

14,8

296 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

III. Wierzytelności

1. udział w spółce (100%)

Targowiska Miejskie

8,1

1 003 713

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

8,1

1 003 713

2. udział w spółce (100%)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

18,5

21 953 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

18,5

21 953 000

3. udział w spółce (100%)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

7,5

4 126 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

7,5

4 126 000

4. udział w spółce (100%)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

11,2

28 980 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

11,2

28 980 000

5. udział w spółce (14,6%)

Agencja RR "Ares"

200 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

 

200 000

6. udział w spółce (16%)

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

48,5

2 471 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

48,5

2 471 000

Razem:

1425,8

149 088 884

510,4

15 114 774

177,8

68 441 082

339,9

1 390 205

303,9

5 409 110

93,8

58 733 713

Udostępniający: Skarbnik Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Data modyfikacji: 2008-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-20