Informacja

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 litera e) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu od dnia 1 stycznia 2005 r. mają znajdować się informacje o dochodach i stratach spółek handlowych z udziałem większościowym jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 228 oraz art. 231 § 1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) sprawozdania finansowe muszą być zatwierdzane w formie uchwały zgromadzenia wspólników w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

W związku z powyższym informacje dotyczące dochodów i strat spółek handlowych z udziałem większościowym jednostek samorządu terytorialnego będą publikowane po odbyciu Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Wspólników.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szypulski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego

Data wytworzenia: 2023-10-03

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Data modyfikacji: 2023-10-03

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-21