Informacja z 2005 r. o nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa

Informacja o nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa

i posiadanych przez Skarb Państwa prawach do nieruchomości

położonych na terenie miasta Suwałki

 

 • W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym w imieniu Skarbu Państwa ustawowo gospodaruje Prezydent Miasta Suwałk, wchodzi 551 działek lub udziałów do działek o łącznej powierzchni 330,9466 ha.
 • Pozostałe nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa są zagospodarowane w następujący sposób:
  1. w trwałym zarządzie państwowych oraz innych jednostek organizacyjnych znajdują się 164 działki lub udziały do działek o łącznej powierzchni 926,9613 ha,
  2. w użytkowaniu osób prawnych znajduje się 6 działek o łącznej pow. 0,8224 ha,
  3. prawo własności wykonywane przez osoby prawne obejmuje 29 działek lub udziałów do działek o łącznej powierzchni 66,6774 ha,
  4. w skład gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, którymi gospodaruje Marszałek Województwa Podlaskiego wchodzi 20 działek o łącznej powierzchni 16,8053 ha,
  5. 4 działki o łącznej powierzchni 2,9165 ha znajdują się w samoistnym posiadaniu osób prawnych.
 • W skład zasobu Skarbu Państwa wchodzi również prawo użytkowania wieczystego do 3-ech działek o łącznej powierzchni 0,1304 ha.
 • Prawo użytkowania wieczystego, będące własnością Skarbu Państwa do pozostałych nieruchomości obejmuje 9 działek lub udziałów do działek o łącznej powierzchni 2,4557 ha i znajduje się z trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych lub jest wykonywane przez państwowe osoby prawne.

 

 • Grunty będące własnością Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste obejmują 513 działek lub udziałów do działek o łącznej powierzchni 412,4375 ha.

Udostępniający: Informacja o nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Data modyfikacji: 2008-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-20