Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

W związku z zarządzonymi na dzień 09 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w zarządzonych wyborach. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do dnia 29 września 2011 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 730 do 1530 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

         Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 87 566-38-43 lub 87 562-80-19. 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-09-16

Data modyfikacji: 2011-09-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-09-16